YLEISET EHDOT KOSKIEN Plato Groupin MYYNTIÄ JA TOIMITUKSIA

IGO, Promotiv, Compacon, Heroes of Print  ja Brabantia Asten ovat kauppa nimi Plato Group ApS kauppanimi, joka sijaitsee Kööpenhaminassa ja on merkitty Tanskan kaupparekisteriin numerolla 33357915.

PDF, Yleiset ehdot koskien Plato Groupin myyntiä ja toimituksia

1. Artikla Määritelmät
Näissä yleisissä ehdoissa on käytetty seuraavia määritelmiä (joissa yksikkö tarkoittaa myös monikkoa):

1.1 "Tarjous": Plato Groupin tarjoamat palvelut ja/tai tuotteet, jotka ovat yksipuolisia säädöksiä koskien tarjouksia ja noudattavat Tanskan sopimuslain kappaletta 1.1.

1.2 "Hyväksyntä": asiakkaan hyväksymä Plato Groupin tarjous, joka on yksipuolinen säädös koskien hyväksyntää ja noudattaa Tanskan sopimuslain kappaletta 1.1. Hyväksyntää ei tarvitse tehdä kirjallisesti.
1.3 "Yleiset ehdot": nykyisten yleisten ehtojen viimeisin versio Plato Group:n myynti- ja toimitusehdoista.

1.4 "Päivä": kalenteripäivä.

1.5 "Palvelu": Palvelut, joita Plato Group on tarjonnut tai toimittanut, mukaan lukien konsultoinnin.

1.6 "Ex Works": Plato Groupin toimitusehdot ovat noudettuna lähettäjältä. Ostaja vastaa logistiikasta siitä hetkestä lähtien, kun toimitus on ostajan käytettävissä myyjän tiloissa tai muussa nimetyssä paikassa (Incoterms 2010 mukaan). Riski koskien tuotteita siirtyy samanaikaisesti ostajalle.
1.7 "IGO": IGO on Plato Group ApS kauppanimi, on liikelahjojen ja mainostuotteiden toimittaja, joka on Hollannin kauppakamarin kaupparekisterissä numerolla 17066765 tai sen tytäryhtiöissä.

1.8 "Promotiv": Promotiv on Plato Group ApS kauppanimi, on liikelahjojen ja mainostuotteiden toimittaja, joka on Hollannin kauppakamarin kaupparekisterissä numerolla 17066765 tai sen tytäryhtiöissä.

1.9 "Compacon": Compacon on Plato Group ApS kauppanimi, on liikelahjojen ja mainostuotteiden toimittaja, joka on Hollannin kauppakamarin kaupparekisterissä numerolla 17066765 tai sen tytäryhtiöissä.

1.10 "Heroes of Print": Heroes of Print on Plato Group ApS kauppanimi, on liikelahjojen ja mainostuotteiden toimittaja, joka on Hollannin kauppakamarin kaupparekisterissä numerolla 17066765 tai sen tytäryhtiöissä.

1.11 "Brabantia Asten": Brabantia Asten on Plato Group ApS kauppanimi, on liikelahjojen ja mainostuotteiden toimittaja, joka on Hollannin kauppakamarin kaupparekisterissä numerolla 17066765 tai sen tytäryhtiöissä.

1.12 "Incoterms": kansainväliset toimituslausekkeet (Kansainväliset kauppaehdot), jotka Kansainvälinen kauppakamari (ICC) on laatinut ja julkaissut maailman liikeyrityksiä varten. Osoitteessa: www.iccwbo.org. Uusin ICC:n julkaisema Incoterms on pohjana näille yleisille ehdoille ja sopimusehdoille.

1.13 "Ohje": ohje, jonka asiakas on antanut Plato Groupille koskien tuotteiden toimitusta ja/tai Plato Groupin tarjoamia palveluita.

1.14 "Asiakas": oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka antaa Plato Groupille ohjeen tai tilauksen tai hyväksyy Plato Groupin tarjoamat tuotteet ja/tai palvelut.
1.15 "Asiakas kuluttajana": luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattimaista liiketoimintaa ja tekee sopimuksen (etä) Plato Groupin kanssa tai aikoo tehdä (myöhemmin käytetty nimikettä: "Asiakas/kuluttaja").

1.16 "Sopimus": ostosopimus ja/tai sopimus koskien palveluita ja/tai alihankkijasopimus ja/tai etäsopimus, joka on solmittu osapuolten kesken.

1.17 "Etäsopimus": sopimus, joka tehdään ainoastaan viestintäteknologian avulla, Plato Groupin omassa tuotteiden ja palveluiden etämyyntijärjestelmässä ilman, että myyjä ja ostaja tapaavat toisensa.

1.18 "Osapuolet": Plato Group ja asiakas.

1.19 "Tuote": Plato Groupin tarjoamat tai toimittamat liikelahjat tai Plato Groupin tarjoamat muut tavarat, mukaan lukien luovat ilmaisut.

1.20 "Kirjoittamalla": postitse tai sähköpostitse.

 

2. Artikla Soveltuvuus

2.1 Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikissa Plato Groupin tekemissä tarjouksissa, laskelmissa, tilausvahvistuksissa, sovelluksissa, kaikissa Plato Groupin ja asiakkaan välisissä neuvotteluissa ja kaikissa tehdyissä sopimuksissa sekä niiden toteuttamisessa. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan myös Plato Groupin kolmannen osapuolen kohdalla.

2.2 Asiakas ilmoittaa saaneensa kopion näistä yleisistä ehdoista - joko paperiversiona tai sähköisesti - Plato Groupilta viimeistään sopimuksen solmimishetkellä.
2.3 Jos etäsopimus on tehty sähköisesti, yleisten ehtojen teksti on toimitettava asiakkaalle sähköisesti ennen etäsopimuksen tekemistä sellaisessa muodossa, että asiakas voi helposti säilyttää sen tietovälineissään.

2.4 Näiden yleisten sääntöjen ehtoihin tehdyt poikkeukset sitovat Plato Groupia vain, jos Plato Group on kirjallisesti hyväksynyt ne ja niiden hyväksyntä koskee vain kyseistä sopimusta. Näiden yleisten sääntöjen muut ehdot pysyvät muuttumattomina.

2.5 Asiakkaan omia yleisiä ehtoja ei sovelleta eikä Plato Group hyväksy niitä, ellei niiden soveltamisesta ole poikkeuksellisesti sovittu kirjallisesti.

2.6 Plato Group pidättää itselleen oikeuden tarkistaa nämä yleiset ehdot milloin tahansa ja ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista muutoksista.
2.7 Yleisten ehtojen ja sopimuksen ehtojen välisen konfliktin sattuessa sopimuksen ehtoja noudatetaan.
2.8 Jos Plato Group ei (välittömästi) käytä hyväkseen oikeuksiaan koskien sopimusta ja/tai yleisiä ehtoja, se ei estä sitä käyttämästä niitä hyväkseen myöhemmin.

2.9 Jos sopimuksen tai näiden yleisten ehtojen jokin ehto osoittautuu mitättömäksi, muita sopimuksen ja yleisten ehtojen ehtoja sovelletaan normaaliin tapaan. Osapuolten on silloin sovittava uudesta ehdosta, jonka tulee olla mahdollisimman paljon mitätöidyn ehdon mukainen.

2.10 Jos Plato Group tekee sopimuksen asiakkaan kanssa useammin kuin kerran, nykyisiä yleisiä sääntöjä noudatetaan tulevissa sopimuksissa riippumatta siitä, jos ehdot on (taas) ilmoitettu olevan sovellettavia ja/tai Plato Group on (taas) noudattanut ilmoitusvelvollisuuttaan.
 

3. Artikla Tarjoukset ja sopimukset

3.1 Kaikki Plato Groupin tarjoukset, mukaan lukien hinnastot, esitteet ja muut Plato Groupin toimittamat informaatiot ovat Plato Groupin vahvistamia.

3.2 Jos asiakas hyväksyy tarjouksen, Plato Groupilla on oikeus peruuttaa tarjouksensa 2 päivän sisällä hyväksynnästä.

3.3 Plato Group voi muuttaa toimittamiaan kuvia, kuvastoja, piirustuksia, hinnastoja, esitteitä ja muita tietoja ilman erillistä ilmoitusta etukäteen, eikä se sido Plato Groupia.

3.4 Plato Group pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia kuvastossa, esitteissä tai verkkosivustossa jne. esitettyihin tuotteisiin.

3.5 Plato Groupin ja asiakkaan välinen sopimus on tehtävä Plato Groupin tekemän tarjouksen ja asiakkaan hyväksynnän jälkeen.

3.6 Sopimuksen jälkeiset, osapuolten väliset suulliset tai muuten tehdyt sopimukset astuvat voimaan vain, jos kummatkin osapuolet ovat hyväksyneet ne kirjallisesti.

3.7 Sopimuksen toteuttamisen kohdalla Plato Groupilla on oikeus käyttää välittäjiä tai kolmansia osapuolia.

3.8 Sopimukset tai toimenpiteet, jotka Plato Groupin alaiset tai välittäjät/kolmannet osapuolet ovat tehneet sitovat Plato Groupia vain silloin, jos se on vahvistanut nämä sopimukset tai toimenpiteet asiakkaalle kirjallisesti.

 

4. Artikla Hinnat

4.1 Tarjouksen hinnat tai Plato Groupin kanssa sovitut hinnat ovat ilman alv:tä, ex works, tarjouksen valuutassa ja perustuvat tarjouksen ajankohtana vallitseviin kustannustekijöihin.

4.2 Plato Groupin verkkosivuston hinnat ovat ohjeellisia ja niitä voidaan muuttaa.

4.3 Plato Groupilla on oikeus muuttaa tuotteiden hintoja milloin tahansa.

4.4 Plato Groupilla on oikeus milloin tahansa päättää, että tiettyjen tavaroiden kohdalla asiakkaan on noudatettava vähimmäismäärää koskevia määräyksiä.

 

5. Artikla Peruutukset

5.1 Jos asiakas peruuttaa sopimuksen mukaisen tilauksen osittain tai kokonaan, hän on velvollinen korvaamaan Plato Groupille kaikki kohtuulliset kustannukset (korjauskustannukset, tilaukset kolmannelta osapuolelta, varastointi, palkkiot jne.) koskien tämän sopimuksen toteuttamista, kuitenkaan rajoittamatta Plato Groupin oikeutta täyteen korvaukseen koskien ansion menetystä tai peruutuksesta johtuneita tappioita.

5.2 Asiakkaan on peruutettava tilaus kirjallisesti ja lähetettävä se Plato Groupin osoitteeseen.

 

6. Artikla Konsultointipalvelut ja tuotekehitys

6.1 Plato Group pyrkii edustamaan asiakkaan etuja parhaalla mahdollisella tavalla konsultointipalveluiden muodossa, jos sitä pyydetään.

6.2 Plato Group pyrkii käsittelemään asiakkaan antamia tietoja täysin luottamuksellisina, myös asiakassuhteen päätyttyä. Asiakas on puolestaan velvollinen käsittelemään kaikkia saamiaan tietoja koskien Plato Groupin liiketoimintaan, tuotteita ja/tai palveluita luottamuksellisina.

6.3 Koskien tuotekehityssopimusta, tuotteiden käyttöä myynninedistämiseen, tuotekehityssopimusten konsultointia, käytettävien tavaroiden esittelyä, mittavia hankkeita painettujen tai ei-painettujen tuotteiden kanssa, kansallisia tai kansainvälisiä markkinatutkimuksia koskien erityisiä tuotteita tai tuotteita, joita Plato Group ei ole määritellyt: asiakas on velvollinen kaikissa tapauksissa, jotka eivät johda Plato Groupin tuotteiden tilaukseen, maksamaan Plato Groupille suoritetusta työstä osaspuolien sopiman tuntipalkkion tai sen puuttuessa Plato Groupin vakiopalkkion.

 

7. Artikla Tuotteiden tarkastus

7.1 Tarkastuksista on sovittu asiakkaan kanssa, tarkastukset suoritetaan sovittujen menetelmien, toimenpiteiden ja ajanjaksojen mukaisesti, tai niistä sovitaan erikseen, tai niiden puuttuessa noudatetaan Plato Groupin yleisiä tarkastusmenetelmiä, toimenpiteitä ja ajanjaksoja. Jos viivästymiset johtuvat asiakkaasta, Plato Group voi määrittää toimitusten ajanjaksot.

7.2 Jos Plato Group on ilmoittanut asiakkaalle sovitun ajan puitteissa vähintään hyvissä ajoissa tarkastuksen ajankohdasta, ja asiakas ei vastaa tähän kutsuun 14 päivän sisällä, tuotteiden (palveluiden) katsotaan olevan hyväksytyt.

7.3 Plato Groupin on saatava mahdollisuus neuvotella asiakkaan kanssa hänen tarkastusta tai testiä koskevista kommenteista ja väitteistä, ennen kuin asiakas voi hylätä tai palauttaa tuotteet ja/tai palvelut. Asiakkaan on tarkastuksen jälkeen kirjallisesti esitettävä kommentit ja väitteet Plato Groupille koskien toimitettuja tuotteita ja/tai palveluita. Jos Plato Group ei ole 14 päivän sisällä tarkastuksesta vastaanottanut kirjallisesti kommentteja tai väitteitä, asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimitetut tuotteet.

 

8. Artikla Toimitukset ja toimitusaika

8.1 Sovittuja toimitusaikoja ei koskaan tule pitää takarajoina ellei muusta ole sovittu. Jos toimitus viivästyy, Plato Groupin on ilmoitettava siitä kirjallisesti ja annettava uusi, toteuttavissa oleva toimitusaika.

8.2 Toimitusaika alkaa seuraavina ajankohtina:

a. sopimuksen voimaantulo

b. päivä, jolloin Plato Group vastaanottaa tarpeelliset asiapaperit, tiedot, luvat jne. sopimuksen toteuttamista varten.

c. päivä, jolloin Plato Group vastaanottaa mahdollisen, sopimuksen mukaisen etukäteismaksun.

d. päivä, jolloin painonäyte hyväksytään.

8.3 Plato Group pidättää itselleen oikeuden, jos tuotteet on valmistettu tai koottu erityisesti asiakkaan tarpeita vastaaviksi, laskuttaa enintään 10 % enemmän tai vähemmän yllä sovitusta määrästä.

8.4 Plato Group voi lähettää tuotteet osamaksulla, ja jokainen osamaksu voidaan maksaa erikseen.

8.5 Ellei kirjallisesti ole muuta sovittu, huolimatta aikaisempien hintojen ehdoista, Plato Groupin hinnat ovat ex works, varastosta tai muusta nimetystä paikasta (Ex Works), ilman alv:tä ja vakuutusta.

8.6 Ellei kirjallisesti ole muuta sovittu, tuotteiden toimitus tapahtuu ex works, Plato Groupin varastosta tai muusta nimetystä paikasta (Ex Works). Plato Group on toimittanut tuotteet ja asiakas on hyväksynyt ne, kun tuotteet on luovutettu asiakkaalle ja/tai kun tuotteet on lastattu kuljetusajoneuvoon.

8.7 Aika, jolloin tuotteet on asetettu asiakkaalle ex works varastoon tai muuhun nimettyyn paikkaan (Ex Works), on toimitusaika, jolloin vastuu tuotteista siirtyy Plato Groupilta asiakkaalle.

8.8 Jos asiakas kieltäytyy vastaanottamasta toimituksen, riskivastuu tuotteista siirtyy välittömästi asiakkaalle ja Plato Group voi vaatia niistä maksun välittömästi. Plato Group varastoi tuotteet asiakkaan kustannuksella ja vastuulla seuraavaan ilmoitukseen asti.

8.9 Ellei kirjallisesti ole muuta sovittu, asiakas vastaa kuljetuksesta ja sen kustannuksista. Kuljetusyritys on selvästi vaatinut, että kaikissa laivauspapereissa on ilmoitettava, että kuljetuksen aikana ei ole tapahtunut mitään vaurioita, jolloin Plato Group vastaa kuljetuksesta ja sen kustannuksista.

8.10 Ellei kirjallisesti ole muuta sovittu, Plato Group valitsee kuljetustavan ja ajoneuvon parhaan kykynsä mukaan, mutta ei ole kuitenkaan vastuullinen valinnasta. Asiakas maksaa kuljetuskulut.

8.11 Toimitus asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen on mahdollinen vain, jos osapuolet ovat sopineet etukäteen kirjallisesti lisäkustannuksista ja ehdoista.

8.12 Plato Group päättää pakkaus-, kuljetus-, laivaustavasta jne., elleivät osapuolet ole kirjallisesti sopineet muusta, Plato Group ei kuitenkaan ole vastuussa siitä eikä vastaa vahinkojen korvaamisesta.

8.13 Jos Plato Group toimittaa asiakkaalle näytteitä, asiakas voi palauttaa näytteet vahingoittumattomina, alkuperäispakkauksessaan 14 päivän sisällä vastaanottamisesta Plato Groupille, minkä jälkeen lasku hyvitetään.

8.14 Jos Plato Group esittelee tai toimittaa mallin, näytteen tai esimerkin, ne ovat vain esimerkkejä, toimitetut tuotteet voivat erota näytteestä, mallista tai esimerkistä. 7. artiklan säännöt ovat mutatis mutandis

8.15 Jos asiakas ei ole noutanut tuotteita toimitusajan umpeutumisen jälkeen, ne varastoidaan asiakkaan käyttöön hänen vastuullaan ja kustannuksellaan. Plato Group ei luovuta tuotteita asiakkaalle, ennen kuin asiakas on maksanut kuljetuksesta ja varastoinnista johtuvat kulut. Jos asiakas ei ole noutanut tuotteita 30 päivän kuluessa alkuperäisestä toimitusajankohdasta, Plato Groupilla on oikeus lähetettyään asiakkaalle vaatimuksen, löytää tuotteille toinen ostaja. Asiakas ei voi tässä tilanteessa asettaa Plato Groupille mitään vaatimuksia. Asiakas saa hyvityksen tuotteista, josta aiheutuneet kulut on vähennetty, ottamatta huomioon Plato Groupin oikeutta vaatia täysi maksu sovitusta hinnasta.

 

9. Artikla Painettujen tuotteiden toimitus

9.1 Jos sopimus koskee sellaisten tuotteiden myyntiä ja toimitusta, jotka tulee erityisesti valmistaa tai koota asiakkaan toiveiden mukaisesti, asiakkaan on toimitettava välittömästi hyvälaatuiset jäljennettävät materiaalit ja logot.

9.2 Plato Group on ainoastaan velvollinen lähettämään painonäytteen asiakkaan hyväksyttäväksi etukäteen, jos siitä on kirjallisesti mainittu sopimuksessa. Vastaavasti Plato Group on velvollinen lähettämään painonäytteen vähintään neljä viikkoa sopimuksen solmimisesta ja jäljennettävien materiaalien vastaanottamisesta.

9.3 Kaikki painatusta koskevat kustannukset laskutetaan erikseen sopimuksessa määritetyn hinnan mukaisesti, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Nämä kustannukset on esitettävä asiakkaan laskussa.

 

10. Artikla Valitukset

10.1 Asiakas on velvollinen tarkastamaan tuotteet toimituksen yhteydessä. Asiakkaan on muiden seikkojen lisäksi tarkastettava, että toimitettujen tuotteiden laatu ja määrä vastaavat sopimusta.

10.2 Asiakkaan on toimitettava kirjalliset valitukset koskien näkyviä virheitä Plato Groupille 8 päivän sisällä tuotteiden toimituksesta.

10.3 Ei-näkyviä virheitä koskevat valitukset tulee toimittaa kirjallisesti 8 päivän sisällä havaitsemisesta kolmen kuukauden sisällä toimituksesta, minkä jälkeen valituksen katsotaan vanhentuneen.

10.4 Valitukset koskien laskutussumma tulee toimittaa Plato Groupille kirjallisesti 8 päivän kuluessa laskutuspäivästä, minkä jälkeen valituksen katsotaan vanhentuneen.

10.5 Plato Group ei hyväksy valituksia koskien määriä, volyymeja ja/tai johtuen asiakkaan virheellistä tilausta.

10.6 Asiakkaan on annettava Plato Groupille mahdollisuus varmistaa valituksen aiheellisuus.

10.7 Tuotteet, jotka Plato Group toteaa virheellisiksi joko vaihdetaan tai ostohinta hyvitetään maksutta samalla, kun mahdolliset lisäkorvaukset suljetaan pois.

10.8 Tuotteet saa palauttaa vasta, kun Plato Group on hyväksynyt valituksen kirjallisesti, mutta asiakkaan vastuulla ja kustannuksella ilman velvollisuuksia Plato Groupille.

 

11. Artikla Omistuksenpidätys

11.1 Jos asiakas ei ole täysin noudattanut Plato Groupin ehtoja toimitettujen tuotteiden kohdalla, kappaleen 4 kohdan 16 ja Tanskan lainsäädännön luottosopimusta koskevan kappaleen 10 mukaisesti, Plato Group säilyttää omistuksen ja asiakas on vastuussa kustannuksista ja riskeistä. Sellaisessa tapauksessa asiakas pitää tuotteet, kunnes se on täysin täyttänyt Plato Groupin asettamat ehdot.

11.2 Niin kauan kuin tuotteiden omistus ei ole siirtynyt asiakkaalle, hänellä ei ole oikeutta siirtää tai vuokrata tuotteita tai kuormittaa niitä turvaoikeuksilla, ellei kyse ole normaalista liiketoiminnasta, josta on kirjallisesti sovittu Plato Groupin kanssa. Siinä tapauksessa asiakas asettaa vaatimukset kolmannelle osapuolelle ja toimittaa luovutusasiakirjan pyydettäessä Plato Groupille. Plato Group voi halutessaan pyytää, että se pidetään julkistamattomana.

11.3 Jos asiakas ei noudata maksuehtoja, hän on velvollinen ilman erityistä ilmoitusta siirtämään ne Plato Groupille välittömästi Plato Groupin pyynnöstä. Plato Groupin ja sen työntekijöiden on sen jälkeen voitava päästä asiakkaan luokse ja siirtää tuotteet takasin itselleen.

11.4 Asiakkaan on huolehdittava, siitä, että omistuksenpidätys sujuu Plato Groupin etujen mukaisesti. Asiakas on velvollinen korvaamaan mahdollisen sopimussakon ja esittämään korvausvaatimuksen vakuutuksenantajalleen, jos Plato Group pyytää sitä.

 

12. Artikla Maksu

12.1 Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu ja kuitenkaan rajoittamatta seuraavan kappaleen ehtoja, maksut Plato Groupille on suoritettava 14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä - käteisellä tai pankkisiirrolla - joiden ehtoja pidetään eräpäivänä. Jos asiakas ei nouda tuotteita tai valitukset eivät vaikuta maksuehtoihin.

12.2 Ellei muusta ole selvästi sovittu, kaikki asiakkaan suorittamat maksut kuitataan ensin kustannuksien mukaan, sen jälkeen korkojen mukaan ja lopuksi maksamattomien laskujen mukaan.

12.3 Minkään muunlainen maksujen selvitys ei ole sallittu ellei siitä ole sovittu kirjallisesti.

12.4 Plato Group voi milloin tahansa, harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta riittävän etukäteismaksun ja varmuuden, maksuehtojen suorittamisesta ennen toimitusta, Plato Groupilla on oikeus keskeyttää lisätoimitukset, jos asiakas ei noudata vaatimuksia myös siinä tapauksessa, kun toimitusajasta on sovittu, ottamatta huomioon Plato Groupin oikeutta vaatia korvaus sopimuksen suorittamisen tai suorittamatta jättämisen aiheuttamista vahingoista.

12.5 Jos asiakas ei maksa sovittuun eräpäivään mennessä, hän on automaattisesti velvollinen maksamaan lakisääteisen koron Plato Groupille kappaleen 5 mukaisen Tanskan korkolain jos kysymyksessä on asiakas/kuluttaja ja kappaleen 6 mukaisen Tanskan korkolain jos kyseessä on kauppasopimus kappaleen mukaan.
12.6 
Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki muut perintäkulut Plato Groupille. Perintäkulut, jotka asiakas/kuluttaja on velvollinen korvaamaan, määritetään Tanskan lainsäädännön mukaan. Perintäkulut yritykselle, joka ei ole luonnollinen henkilö tai yksityisyrittäjä, on 15 % kokonaissummasta vähimmäiskorvauksen ollessa 150 euroa.

12.7 Kaikki Plato Groupin saatavat asiakkaalta erääntyvät välittömästi ja on maksettava, jos asiakas on laiminlyönyt seuraavien syiden vuoksi: selvitystila, konkurssi tai konkurssihakemus, asiakas on suostunut lainmukaiseen velkasaneeraukseen luonnollisten henkilöiden velansaneerauslain mukaisesti (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), asiakas on holhouksen alainen, ulosmittaus tai (väliaikainen) asiakkaan maksujen lyhennysvapaus.

12.8 Laskuun tehtävät muutokset (laskutusosoite, viite, yritys, y-tunnus yms.) laskutuksen jälkeen ovat maksullisia. Muutoskulut ovat 25€.

 

13. Artikla Velvollisuus

13.1 Lukuun ottamatta Plato Groupin johdon ja alaisten vakavaa välinpitämättömyyttä tai vahingon tuottamusta, Plato Group on vastuussa vain kustannuksista, vahingoista tai koroista, jotka johtuvat Plato Groupin edellä mainittujen henkilöiden tai alaisten välinpitämättömyydestä tai toiminnasta, tai Plato Groupin työntekijän toiminnasta sopimuksen yhteydessä, joka ei ylitä Plato Groupin toimittamien tuotteiden/palveluiden laskun summaa liittyen syntyneisiin vahinkoihin.

13.2 Plato Group ei ole vastuussa asiakkaan ja/tai kolmannen osapuolen kärsimistä ansiomenetyksistä tai muista välillisistä vahingoista.

13.3 Jos asiakas myy uudestaan, toimittaa, panttaa tuotteita/palveluita, vaikka Plato Group on ilmoittanut hänelle epäilevänsä tuotteiden/palveluiden laatua, tai jos asiakas siirtää ne tai asettaa ne muulla tavalla joko ilmaiseksi tai ei, joko käyttöön tai ei, asiakas on velvollinen hyvittämään Plato Groupille kolmannen osapuolen korvausvaatimukset koskien vahinkoja, kun Plato Groupin tuotteita/palveluja on toimitettu toiselle osapuolelle.

13.4 Asiakas on velvollinen korvaamaan Plato Groupille kustannukset ja vahingot, jotka Plato Group voi aiheuttaa, koska kolmannet osapuolet asettavat korvausvaatimuksen tapauksessa, jossa velvollisuus asiakasta kohtaan näiden yleisten ehtojen mukaan on pois suljettu.
13.5 Kaikki näiden yleisten ehtojen lausekkeet ja erityisesti Plato Groupin velvollisuuden pois sulkeminen ja rajoittaminen ja koskien Plato Groupin korvauksia kolmannen osapuolen vaatimusten suhteen, on myös sovittu Plato Groupin työntekijöiden tai kolmansien osapuolien hyväksi, joiden toiminnasta tai laiminlyönnistä Plato Group voi olla vastuussa.
13.6 Jos ei muuta ole kirjallisesti sovittu, kaikki sopimuksen ja näiden yleisten ehtojen mukaiset lailliset vaatimukset raukeavat yhden vuoden jälkeen toimitusajankohdasta.

 

14. Artikla Force majeure

14.1 Osapuolen laiminlyönti sopimuksen toteuttamisen yhteydessä, josta laiminlyönyt osapuoli ei voi olla vastuussa, sopimuksen toteutus tai suuri osa sen toteutuksesta keskeytetään. Osapuolten on ilmoitettava toisilleen sellaisesta tilanteesta mahdollisimman nopeasti. Vain, jos keskeytys on kestänyt 3 kuukautta tai kun sen ilmoitettu kestävän vähintään kolme kuukautta, jokaisen osapuolen on voitava irtisanoa sopimus kokonaan tai osittain välittömästi kirjatulla kirjeellä, ilman että osapuolet ovat velvollisia maksamaan korvauksia toisilleen vahingoista, asiakkaan on kuitenkin maksettava Plato Groupille jo toimitetuista tuotteista ennen sopimuksen irtisanomista.

14.2 Plato Group ei ole vastuussa seuraavissa tapauksissa, mutta ei rajoitu:

a. luonnonkatastrofien ja/tai myrskyn aiheuttamat vahingot

b. sota, sodan uhka ja/tai muu aseellinen konflikti mukaan lukien terrorismi tai uhka Hollantia ja/tai muita maita kohtaan, minkä vuoksi raaka-aineiden toimitus estyy.

c. lakot, pakotettu liiketoiminnan lopettaminen, kolmannen osapuolen aiheuttamat kapinat tai muu epäjärjestys ja/tai raaka-aineiden toimitus on estetty.

d. tavaroiden menetys tai vahingoittuminen kuljetuksen yhteydessä

e. yhden tai useamman työntekijän sairastuminen, ja heidän tilalleen on vaikea löytää sijaista

f. lailliset tai hallinnolliset toimenpiteet, jotka estävät toimitukset, tuonti- ja vientikiellot

g. toimituskielto tai toimituksen estäminen järjestöjen, instituutioiden, ryhmien tai yhteistyösopimusten perusteella, joiden jäsen Plato Group on tai osa niistä

h. kulkuneuvojen, valmistuslaitteiden tai virtalähteen viat tai häiriöt

i. tulipalot Plato Group-yrityksessä

j. alihankkijoiden epäsäännölliset toimitukset Plato Groupille

k. tavara-, raaka-aine-, ja/tai energiatoimitusten keskeytyminen

14.3 Huomioon ottamatta muita oikeuksia force majeure -tilanteessa, Plato Groupilla on oikeus oman harkintansa mukaan pysäyttää asiakastilauksen täytäntöönpanon tai irtisanoa sopimus ilman oikeudellisia toimia, ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti.

14.4 Jos Plato Group on forte majeure -tilanteessa jo osittain suorittanut velvollisuutensa, asiakkaan on maksettava toimitetusta osasta Plato Groupille.

 

15. Artikla Irtisanominen

15.1 Sopimus päättyy sen suorittamisen jälkeen tai osapuolien sopimana ajankohtana.

15.2 Jos asiakas ei ole suorittanut laskujen maksua eräpäivään mennessä tai ei muulla tavalla ole noudattanut velvollisuuksiaan Plato Groupia kohtaan, Plato Groupilla on oikeus, kirjallisen muistutuksen jälkeen 14 päivän sisällä, ellei sopimuksesta tai yleisistä ehdoista käy selvästi esille noudattamisen takarajaa, irtisanoa sopimus kuitenkaan rajoittamatta Plato Groupin oikeutta kustannusten, vahinkojen ja korkojen täydelliseen korvaukseen.

15.3 Plato Groupilla on sama lupa kuten artiklassa 15.2, kuitenkin ilman ilmoitusta maksun laiminlyönnistä, jos asiakas on anonut väliaikaista kilpailukieltoa tai sen konkurssia on haettu tai sen tavarat on kiinnitetty sen liiketoimen keskeyttämisen tai konkurssin vuoksi, tai jos asiakkaan luottokelpoisuus on Plato Groupin mielestä heikentynyt.

 

16. Artikla Teollisuus- ja tekijänoikeuksien suojelu

16.1 Kaikki informaatio, sanojen laajimmassa merkityksessä, sisältäen mutta ei rajoittaen liiketoimet, jotka keskittyvät tietyn typpisiin Plato Groupin tuotteita/palveluita koskevaan liiketoimintaan (työprosessi ja hinnoittelu), jotka Plato Group on luovuttanut asiakkaalle neuvottelujen tai sopimuksen yhteydessä, ovat täysin henkilökohtaisia ja luottamuksellisia.

16.2 Jos osapuolten väliset neuvottelut eivät johda sopimukseen, asiakkaalla ei ole lupa käyttää millään tavalla Plato Groupin antamia tietoja, sanojen laajimmassa merkityksessä, ja asiakkaan on palautettava kaikki tiedot ja tietovälineet sanojen laajimmassa merkityksessä, sekä kuvat, piirustukset, luonnokset, valokuvat, prototyypit, mallit, moodboardit jne. Plato Groupille mahdollisimman pian ja välittömästi tuhota kaikki kopiot.

16.3 Kaikki tekijänoikeudet koskien Plato Groupin laatimia asiapapereita kuten esim. piirustukset, luonnokset, kaaviot, näytteet, työkalut, valokuvat, designit, työskentelytavat, esitykset, konsultointi, kuvat, prototyypit, mallit, moodboardit, painotuotteet, tiedostot, verkkosivustot, esitteet, kuvastot jne., joita Plato Group on käyttänyt, pysyvät sen fyysisessä ja henkisessä omistuksessa myös silloin, jos ne on tehty asiakasta varten ja riippumatta asiakkaan tai kolmannen osapuolen osasta niiden toteuttamisessa, asiakas ei saa ilman Plato Groupin myöntämää kirjallista lupaa käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin Plato Groupin ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseen.

16.4 Poiketen näiden yleisten ehtojen muista ehdoista Plato Group pidättää itselleen oikeudet ja valtuudet, että Plato Group noudattaa tekijänoikeuslakia.

16.5 Edellä mainittujen tekijänoikeuksien harjoittaminen mukaan lukien julkaisu, siirrot, jäljennös, tiedon jakelu sanan laajimmassa merkityksessä, sekä ennen että sopimuksen toteutuksen jälkeen, ovat yksinomaan ja ainoastaan Plato Group oikeus.

16.6 Asiakkaan on hyvitettävä Plato Groupille kolmannen osapuolen vaatimukset asiakkaan tavaroista koskien tekijänoikeuksia viitaten edelliseen kappaleeseen.

16.7 Plato Groupin on annettava asiakkaalle käyttäjälisenssi sopimuksen mukaisesti.

16.8 Siitä hetkestä lähtien, kun tuotteet, designit, työskentelytavat, esitykset, konsultoinnit, formaatit, kuvat, piirustukset, luonnokset, valokuvat, prototyypit, mallit, moodboardit, painotuotteet, tiedostot, verkkosivustot, esitteet, kuvastot jne. on toimitettu, Plato Groupilla on lupa käyttää niitä Port-foliossaan, julkaisuissaan ja myynninedistämisessään sekä esitellä niitä näyttelyissä.

 

 

17. artiklan ehdot ovat voimassa vain, jos Plato Group solmii (etä) sopimuksen asiakkaan/kuluttajan kanssa ja ovat lisä tai korvaavat yleisten ehtojen ehtoja.

 

17. Artikla Kuluttajalauseke

17.1 Jos Plato Group myy ja/tai toimittaa tuotteita tai palveluita asiakkaalle/kuluttajalle, tietyt yleiset ehdot ja määritykset eivät ole voimassa vaan niiden sijasta noudatetaan mukautettuja ehtoja. Koskee erityisesti seuraavia ehtoja. Näiden yleisten ehtojen termeillä on seuraavat merkitykset:

 • "Jäähtymisaika": 14 päivää, jonka aikana asiakas/kuluttaja voi käyttää peruutusoikeuttaan ilmoittamatta syytä siihen, vaikka sopimuksen mukaiset tuotteet on toimitettu asiakkaan/kuluttajan määritysten mukaisesti.
 • "Peruutusoikeus": asiakkaalla/kuluttajalla on oikeus peruuttaa etäsopimus jäähtymiskauden sisällä.

 

17.2 Tarjous

 1. 1.     Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista ja niiden ominaisuuksista. Kuvauksen on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta asiakas/kuluttaja saa hyvän käsityksen tarjouksesta. Ilmeiset erehdykset tai virheet tarjouksessa eivät sido Plato Groupia.
 2. 2.     Tarjoukset sisältävät tietoa, joista asiakas/kuluttaja saa selville tarjouksen hyväksymiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Koskee erityisesti:
 • tuotteiden ja/tai palveluiden kokonaishinta;
 • mahdolliset lisärahdit, -toimituskulut tai -postituskulut;
 • sopimuksen toteuttamistapa ja siihen liittyvät toimenpiteet;
 • tarjouksen hyväksymisaika tai aika, jonka aikana Plato Group takaa tarjotun hinnan;
 • maksu, toimitus, suoritus, Plato GroupIN tarvitsema aika voidakseen toimittaa tavarat tai palvelut;
 • kustannukset koskien etäviestintää sopimuksen toteuttamisen yhteydessä, kun ne eivät ole perushintoja;
 • tapa, millä asiakas/kuluttaja voi tarkistaa tarvittaessa tai saada sopimusta koskevaa tietoa ennen sopimuksen toteuttamista;
 • kielet, tanskan lisäksi, joilla sopimus voidaan toimittaa.

 

17.3 Sopimus

 1. 1.     Sopimus on tehty, kappaleen 4 ehtojen mukaisesti sillä hetkellä, kun asiakas/kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen.
 2. 2.     Jos asiakas/kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, Plato Group vahvistaa välittömästi tarjoushyväksynnän vastaanoton sähköisesti. Niin kauan kuin Plato Group ei ole vahvistanut tilausta, asiakas/kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen.
 3. 3.     Plato Group voi oikeudellisen kehyksen puitteissa tarkistaa, pystyykö asiakas/kuluttaja täyttämään maksuehdot sekä kysellä muita tietoja, jotka ovat etäsopimuksen kannalta tärkeitä seikkoja. Jos Plato Group haluaa saamiensa tietojen perusteella kieltäytyä sopimuksesta, sillä on oikeus niiden syiden perusteella hylätä tilaus tai tilauspyyntö tai asettaa tilaukselle erityiset ehdot.
 4. 4.     Plato Group lähettää sopimusta varten seuraavat yksityiskohtaiset tiedot asiakkaalle/kuluttajalle kirjallisesti siten, että se voidaan tallentaa helposti saatavilla olevaan ja pysyvään mediaan ja/tai vahvistaa ohje:
 • kaikki näiden yleisten ehtojen kohdan 2 artiklassa 17.2 mainitut tiedot, ellei tietoja jo ole toimitettu asiakkaalle/kuluttajalle ennen sopimuksen päättymistä;
 • Plato Groupin toimipaikan osoite, jonne asiakas/kuluttaja voi lähettää valitukset;
 • tiedot takuusta ja olemassa olevasta palvelusta sopimuksen päättämisen jälkeen.
 1. 5.     Yleisten ehtojen artikla 3.2 ei ole enää käytössä tai yllä mainittu ehto koskee, oikeudellisen kehyksen puitteissa, yleisten ehtojen artiklaa 3, jos Plato Group päättää etäsopimuksesta asiakkaan/kuluttajan kanssa.

 

17.4 Hinnat

 1. 1.     Tarjouksen voimassaolon aikana tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei nosteta paitsi, jos hintamuutokset eivät johdu arvonlisäveron muutoksesta.
 2. 2.     Jos hinnat nousevat 3 kuukauden sisällä sopimuksesta, asiakkaalla/kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus.
 3. 3.     Yllä mainitut ehdot ovat lisä yleisten ehtojen 4. artiklaan, jos Plato Group tekee etäsopimuksen asiakkaan/kuluttajan kanssa.

 

17.5 Toimitus

 1. 1.     Asiakkaan/kuluttajan Plato Groupille ilmoittama osoite on toimitusosoite.
 2. 2.     Plato Group laatii hyväksytyt ohjeet vähintään 30 päivän sisällä, ellei pitemmästä toimitusajasta ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos kaikkia ohjeita ei voida toimittaa kokonaan tai osittain, asiakas/kuluttaja saa siitä ilmoituksen viimeistään 30 päivän kuluttua ohjeen asettamisesta. Asiakkaalla/kuluttajalla on siinä tapauksessa oikeus irtisanoa sopimus maksutta ja hänellä on oikeus korvaukseen sen jälkeen, kun hän on lähettänyt muistutuksen Plato Groupille.
 3. 3.     Aikaisemman kappaleen mukaisen irtisanomisen kohdalla Plato Group palauttaa asiakkaan/kuluttajan suorittaman maksun mahdollisimman pian, vähintään 30 päivän kuluessa irtisanomisesta.
 4. 4.     Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on Plato Groupin vastuulla, kunnes asiakkaan/kuluttajan tai aikaisemmin määrätyn edustajan toimitusaika on ilmoitettu Plato Groupille, ellei muuta ole sovittu. Jos asiakas/kuluttaja valitsee kuljetusyrityksen, Plato Groupin riskivastuu siirtyy kuljetusyritykselle tai asiakkaalle/kuluttajalle, kun tuote on luovutettu kuljetusyritykselle.
 5. 5.     Yleisten ehtojen artiklat 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 ja 8.11 eivät ole enää käytössä tai yllä mainittu ehto on näiden yleisten ehtojen artiklan 8 lisä, jos Plato Group päättää etäsopimuksesta asiakkaan/kuluttajan kanssa.

 

17.6 Peruutusoikeus

 1. 1.     Perusperiaate on, että Plato Groupin tuotteet noudattavat sopimusta ja ovat hyvät. Asiakkaan/kuluttajan oikeudet.
 2. 2.     Kun tuotteita ja/tai palveluita ostetaan etätilauksena, asiakas/kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen 14 päivän kuluessa ilman perusteluja. Tämä jäähtymisaika alkaa: (a) seuraavana päivänä, kun asiakas/kuluttaja (tai asiakkaan/kuluttajan Plato Groupille ilmoittama henkilö) on vastaanottanut tuotteen, tai (b) kun asiakas/kuluttaja (tai tarkoitukseen määrätty kolmas osapuoli) on vastaanottanut viimeisen tuotteen, jos asiakas/kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa tilauksessa ja jotka on toimitettu erikseen, tai (c) päivä, jolloin asiakas/kuluttaja (tai tarkoitukseen määrätty kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusyritys) on vastaanottanut viimeisen toimituksen, jos toimitus tapahtuu useissa erissä. Peruutusoikeus voidaan ottaa selville jo ennen toimitusta.
 3. 3.     Asiakkaan/kuluttajan peruutusoikeus ei koske tuotteita, jotka Plato Group on valmistanut asiakkaan/kuluttajan erityistoiveiden mukaisesti ja joita ei voida sen vuoksi palauttaa. Ehto on 9. artiklan lisä koskien painettujen tuotteiden toimitusta.
 4. 4.     Peruutusoikeus ei ole mahdollinen palvelusopimuksen kohdalla, jos Plato Group on jo aloittanut työn saatuaan luvan tai asiakkaan/kuluttajan pyynnöstä ennen jäähtymisajan takarajaa, tai jos asiakas/kuluttaja on ilmoittanut luopuvansa peruutusoikeudesta heti, kun Plato Group on täyttänyt sopimuksen. Jos sopimus liittyy palveluihin, peruutusoikeus on voimassa 14 päivän ajan sopimuksen hyväksymisestä.
 5. 5.     Jäähtymisajan aikana asiakkaan/kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja muita toimitettuja tuotteita varoen. Hän saa purkaa tai käyttää tuotetta vain sen verran, että hän pystyy päättämään, haluaako hän pitää tuotteen. Asiakkaan/kuluttajan on voitava nähdä tuote ja sen toiminto siten, että pakkaus voidaan poistaa. Asiakas/kuluttaja on oikeutettu vain pienempään korvaukseen, jos tuotetta on jäähtymisajan kuluessa käsitelty tavalla, joka on ollut tarpeetonta tuotteen arvioinnin kannalta.
 6. 6.     Asiakas/kuluttaja, joka haluaa käyttää palautusoikeutta, on velvollinen ilmoittamaan siitä Plato Groupille hyvissä ajoin.
 7. 7.     Plato Group vahvistaa välittömästi ilmoituksen vastaanottamisesta asiakkaalle/kuluttajalle, edellisen kappaleen mukaan.
 8. 8.     Jos asiakas/kuluttaja käyttää palautusoikeutta, hänen on palautettava tuote lisätarvikkeineen - mahdollisuuksien mukaan - alkuperäisessä kunnossa Plato Groupille 14 päivän kuluessa siitä, kun hän ilmoitti haluavansa käyttää palautusoikeutta Plato Groupin ohjeiden mukaisesti, tai asiakkaan/kuluttajan on todistettava, että tuote on palautettu Plato Groupin antamien ohjeiden mukaisesti.
 9. 9.     Jos asiakas/kuluttaja käyttää palautusoikeutta, hän vastaa vain tuotteen palautuskustannuksista.
 10. 10.   Plato Group palauttaa 14 päivän kuluessa ostohinnan (sis. toimituskulut) asiakkaan/kuluttajan tekemästä ilmoituksesta, jos asiakas/kuluttaja on jo maksanut. Palautus suoritetaan samalla tavalla kuin aikaisemmin.
 11. 11.   Jos asiakas/kuluttaja ei käytä peruutusoikeutta jäähtymisajan kuluessa, sopimus on lopullinen.
 12. 12.   Yleisten ehtojen artiklat 3.2, 5.1, 10.2 ja 10.3 eivät ole enää käytössä tai yllä mainittu ehto on näiden yleisten ehtojen artikloiden 3, 5 ja 10 lisä, jos Plato Group päättää etäsopimuksesta asiakkaan/kuluttajan kanssa.

 

17.1.1     Plato Group - TIEDOT

 1. 1.             Yrityksen nimi: Plato Group ApS
 2. 2.             Osoite: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S, Danmark
 3. 3.             Sähköposti: info@platogroup.eu
 4. 4.             ALV-tunnus: DK33357915

 

17.7.2     IGO - TIEDOT

 1. 1.             Yrityksen nimi: Plato Group ApS
 2. 2.             Kauppanimi: IGO
 3. 3.             Osoite: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S, Danmark
 4. 4.             Puhelinnumero: +45 32 72 00 72
 5. 5.             Sähköposti: info@igopromo.fi
 6. 6.             ALV-tunnus: DK33357915

 

17.7.3     Promotiv - TIEDOT

 1. 1.             Yrityksen nimi: Plato Group ApS
 2. 2.             Kauppanimi: Promotiv
 3. 3.             Osoite: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S, Danmark
 4. 4.             Puhelinnumero: +358 9 42450665
 5. 5.             Sähköposti: sales@promotivnordics.com 
 6. 6.             ALV-tunnus: DK33357915

 

17.7.4     Compacon - TIEDOT

 1. 1.             Yrityksen nimi: Plato Group ApS
 2. 2.             Kauppanimi: Compacon
 3. 3.             Osoite: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S, Danmark
 4. 4.             ALV-tunnus: DK33357915

 

17.7.5     Heroes of Print - TIEDOT

 1. 1.             Yrityksen nimi: Plato Group ApS
 2. 2.             Kauppanimi: Heroes of Print
 3. 3.             Osoite: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S, Danmark
 4. 4.             ALV-tunnus: DK33357915

 

17.7.6     Brabantia Asten - TIEDOT

 1. 1.             Yrityksen nimi: Plato Group ApS
 2. 2.             Kauppanimi: Brabantia Asten
 3. 3.             Osoite: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S, Danmark
 4. 4.             ALV-tunnus: DK33357915

 

18. Artikla Sopimussakkolauseke

18.1 Mikä tahansa yleisten ehtojen artikloiden 7.1, 10.8 ja 11.2 rikkomus tai niiden sisältämien määräysten noudattamatta jättäminen velvoittaa asiakkaan maksamaan sakkoja Plato Groupilla, ilman ennakkoilmoitusta tai ilman oikeudellisia toimia välittömästi maksamaan 950 euroa rikkomusta kohden, joka on peruuttamaton sekä 100 euroa jokaiselta rikkomuspäivältä ilman oikeudellisia toimia, ja Plato Groupilla on oikeus saada täysi korvaus asiakkaan tekemistä rikkomuksista.

 

19. Artikla Lainsäädäntö ja tuomioistuin

19.1 Kaikki neuvotteluissa ja sopimuksissa Plato Groupin kanssa noudatetaan Tanskan lainsäädäntöä.

19.2 Kaikki asiakkaan ja Plato Groupin väliset riidat selvitetään Kööpenhaminan tuomioistuimessa, ellei jokin muu tanskalainen tuomioistuin ole kompetentti.

Wienissä 11. huhtikuuta 1980 tehtyä kauppaa koskevaa Wienin yleissopimusta (CISG) noudatetaan.

19.4 Nämä yleiset ehdot on laadittu tanskan kielellä. Näiden ehtojen tanskankielinen teksti on kokonaisuudessaan sitova. Jos kiistaa syntyy eri tulkinnoista, tanskankielistä versiota noudatetaan.

 

Versio 20180822

YLEISET EHDOT KOSKIEN Plato Groupin MYYNTIÄ JA TOIMITUKSIA

IGO, Promotiv, Compacon, Heroes of Print  ja Brabantia Asten ovat kauppa nimi Plato Group ApS kauppanimi, joka sijaitsee Kööpenhaminassa ja on merkitty Tanskan kaupparekisteriin numerolla 33357915.

PDF, Yleiset ehdot koskien Plato Groupin myyntiä ja toimituksia

1. Artikla Määritelmät
Näissä yleisissä ehdoissa on käytetty seuraavia määritelmiä (joissa yksikkö tarkoittaa myös monikkoa):

1.1 "Tarjous": Plato Groupin tarjoamat palvelut ja/tai tuotteet, jotka ovat yksipuolisia säädöksiä koskien tarjouksia ja noudattavat Tanskan sopimuslain kappaletta 1.1.

1.2 "Hyväksyntä": asiakkaan hyväksymä Plato Groupin tarjous, joka on yksipuolinen säädös koskien hyväksyntää ja noudattaa Tanskan sopimuslain kappaletta 1.1. Hyväksyntää ei tarvitse tehdä kirjallisesti.
1.3 "Yleiset ehdot": nykyisten yleisten ehtojen viimeisin versio Plato Group:n myynti- ja toimitusehdoista.

1.4 "Päivä": kalenteripäivä.

1.5 "Palvelu": Palvelut, joita Plato Group on tarjonnut tai toimittanut, mukaan lukien konsultoinnin.

1.6 "Ex Works": Plato Groupin toimitusehdot ovat noudettuna lähettäjältä. Ostaja vastaa logistiikasta siitä hetkestä lähtien, kun toimitus on ostajan käytettävissä myyjän tiloissa tai muussa nimetyssä paikassa (Incoterms 2010 mukaan). Riski koskien tuotteita siirtyy samanaikaisesti ostajalle.
1.7 "IGO": IGO on Plato Group ApS kauppanimi, on liikelahjojen ja mainostuotteiden toimittaja, joka on Hollannin kauppakamarin kaupparekisterissä numerolla 17066765 tai sen tytäryhtiöissä.

1.8 "Promotiv": Promotiv on Plato Group ApS kauppanimi, on liikelahjojen ja mainostuotteiden toimittaja, joka on Hollannin kauppakamarin kaupparekisterissä numerolla 17066765 tai sen tytäryhtiöissä.

1.9 "Compacon": Compacon on Plato Group ApS kauppanimi, on liikelahjojen ja mainostuotteiden toimittaja, joka on Hollannin kauppakamarin kaupparekisterissä numerolla 17066765 tai sen tytäryhtiöissä.

1.10 "Heroes of Print": Heroes of Print on Plato Group ApS kauppanimi, on liikelahjojen ja mainostuotteiden toimittaja, joka on Hollannin kauppakamarin kaupparekisterissä numerolla 17066765 tai sen tytäryhtiöissä.

1.11 "Brabantia Asten": Brabantia Asten on Plato Group ApS kauppanimi, on liikelahjojen ja mainostuotteiden toimittaja, joka on Hollannin kauppakamarin kaupparekisterissä numerolla 17066765 tai sen tytäryhtiöissä.

1.12 "Incoterms": kansainväliset toimituslausekkeet (Kansainväliset kauppaehdot), jotka Kansainvälinen kauppakamari (ICC) on laatinut ja julkaissut maailman liikeyrityksiä varten. Osoitteessa: www.iccwbo.org. Uusin ICC:n julkaisema Incoterms on pohjana näille yleisille ehdoille ja sopimusehdoille.

1.13 "Ohje": ohje, jonka asiakas on antanut Plato Groupille koskien tuotteiden toimitusta ja/tai Plato Groupin tarjoamia palveluita.

1.14 "Asiakas": oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka antaa Plato Groupille ohjeen tai tilauksen tai hyväksyy Plato Groupin tarjoamat tuotteet ja/tai palvelut.
1.15 "Asiakas kuluttajana": luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattimaista liiketoimintaa ja tekee sopimuksen (etä) Plato Groupin kanssa tai aikoo tehdä (myöhemmin käytetty nimikettä: "Asiakas/kuluttaja").

1.16 "Sopimus": ostosopimus ja/tai sopimus koskien palveluita ja/tai alihankkijasopimus ja/tai etäsopimus, joka on solmittu osapuolten kesken.

1.17 "Etäsopimus": sopimus, joka tehdään ainoastaan viestintäteknologian avulla, Plato Groupin omassa tuotteiden ja palveluiden etämyyntijärjestelmässä ilman, että myyjä ja ostaja tapaavat toisensa.

1.18 "Osapuolet": Plato Group ja asiakas.

1.19 "Tuote": Plato Groupin tarjoamat tai toimittamat liikelahjat tai Plato Groupin tarjoamat muut tavarat, mukaan lukien luovat ilmaisut.

1.20 "Kirjoittamalla": postitse tai sähköpostitse.

 

2. Artikla Soveltuvuus

2.1 Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikissa Plato Groupin tekemissä tarjouksissa, laskelmissa, tilausvahvistuksissa, sovelluksissa, kaikissa Plato Groupin ja asiakkaan välisissä neuvotteluissa ja kaikissa tehdyissä sopimuksissa sekä niiden toteuttamisessa. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan myös Plato Groupin kolmannen osapuolen kohdalla.

2.2 Asiakas ilmoittaa saaneensa kopion näistä yleisistä ehdoista - joko paperiversiona tai sähköisesti - Plato Groupilta viimeistään sopimuksen solmimishetkellä.
2.3 Jos etäsopimus on tehty sähköisesti, yleisten ehtojen teksti on toimitettava asiakkaalle sähköisesti ennen etäsopimuksen tekemistä sellaisessa muodossa, että asiakas voi helposti säilyttää sen tietovälineissään.

2.4 Näiden yleisten sääntöjen ehtoihin tehdyt poikkeukset sitovat Plato Groupia vain, jos Plato Group on kirjallisesti hyväksynyt ne ja niiden hyväksyntä koskee vain kyseistä sopimusta. Näiden yleisten sääntöjen muut ehdot pysyvät muuttumattomina.

2.5 Asiakkaan omia yleisiä ehtoja ei sovelleta eikä Plato Group hyväksy niitä, ellei niiden soveltamisesta ole poikkeuksellisesti sovittu kirjallisesti.

2.6 Plato Group pidättää itselleen oikeuden tarkistaa nämä yleiset ehdot milloin tahansa ja ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista muutoksista.
2.7 Yleisten ehtojen ja sopimuksen ehtojen välisen konfliktin sattuessa sopimuksen ehtoja noudatetaan.
2.8 Jos Plato Group ei (välittömästi) käytä hyväkseen oikeuksiaan koskien sopimusta ja/tai yleisiä ehtoja, se ei estä sitä käyttämästä niitä hyväkseen myöhemmin.

2.9 Jos sopimuksen tai näiden yleisten ehtojen jokin ehto osoittautuu mitättömäksi, muita sopimuksen ja yleisten ehtojen ehtoja sovelletaan normaaliin tapaan. Osapuolten on silloin sovittava uudesta ehdosta, jonka tulee olla mahdollisimman paljon mitätöidyn ehdon mukainen.

2.10 Jos Plato Group tekee sopimuksen asiakkaan kanssa useammin kuin kerran, nykyisiä yleisiä sääntöjä noudatetaan tulevissa sopimuksissa riippumatta siitä, jos ehdot on (taas) ilmoitettu olevan sovellettavia ja/tai Plato Group on (taas) noudattanut ilmoitusvelvollisuuttaan.
 

3. Artikla Tarjoukset ja sopimukset

3.1 Kaikki Plato Groupin tarjoukset, mukaan lukien hinnastot, esitteet ja muut Plato Groupin toimittamat informaatiot ovat Plato Groupin vahvistamia.

3.2 Jos asiakas hyväksyy tarjouksen, Plato Groupilla on oikeus peruuttaa tarjouksensa 2 päivän sisällä hyväksynnästä.

3.3 Plato Group voi muuttaa toimittamiaan kuvia, kuvastoja, piirustuksia, hinnastoja, esitteitä ja muita tietoja ilman erillistä ilmoitusta etukäteen, eikä se sido Plato Groupia.

3.4 Plato Group pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia kuvastossa, esitteissä tai verkkosivustossa jne. esitettyihin tuotteisiin.

3.5 Plato Groupin ja asiakkaan välinen sopimus on tehtävä Plato Groupin tekemän tarjouksen ja asiakkaan hyväksynnän jälkeen.

3.6 Sopimuksen jälkeiset, osapuolten väliset suulliset tai muuten tehdyt sopimukset astuvat voimaan vain, jos kummatkin osapuolet ovat hyväksyneet ne kirjallisesti.

3.7 Sopimuksen toteuttamisen kohdalla Plato Groupilla on oikeus käyttää välittäjiä tai kolmansia osapuolia.

3.8 Sopimukset tai toimenpiteet, jotka Plato Groupin alaiset tai välittäjät/kolmannet osapuolet ovat tehneet sitovat Plato Groupia vain silloin, jos se on vahvistanut nämä sopimukset tai toimenpiteet asiakkaalle kirjallisesti.

 

4. Artikla Hinnat

4.1 Tarjouksen hinnat tai Plato Groupin kanssa sovitut hinnat ovat ilman alv:tä, ex works, tarjouksen valuutassa ja perustuvat tarjouksen ajankohtana vallitseviin kustannustekijöihin.

4.2 Plato Groupin verkkosivuston hinnat ovat ohjeellisia ja niitä voidaan muuttaa.

4.3 Plato Groupilla on oikeus muuttaa tuotteiden hintoja milloin tahansa.

4.4 Plato Groupilla on oikeus milloin tahansa päättää, että tiettyjen tavaroiden kohdalla asiakkaan on noudatettava vähimmäismäärää koskevia määräyksiä.

 

5. Artikla Peruutukset

5.1 Jos asiakas peruuttaa sopimuksen mukaisen tilauksen osittain tai kokonaan, hän on velvollinen korvaamaan Plato Groupille kaikki kohtuulliset kustannukset (korjauskustannukset, tilaukset kolmannelta osapuolelta, varastointi, palkkiot jne.) koskien tämän sopimuksen toteuttamista, kuitenkaan rajoittamatta Plato Groupin oikeutta täyteen korvaukseen koskien ansion menetystä tai peruutuksesta johtuneita tappioita.

5.2 Asiakkaan on peruutettava tilaus kirjallisesti ja lähetettävä se Plato Groupin osoitteeseen.

 

6. Artikla Konsultointipalvelut ja tuotekehitys

6.1 Plato Group pyrkii edustamaan asiakkaan etuja parhaalla mahdollisella tavalla konsultointipalveluiden muodossa, jos sitä pyydetään.

6.2 Plato Group pyrkii käsittelemään asiakkaan antamia tietoja täysin luottamuksellisina, myös asiakassuhteen päätyttyä. Asiakas on puolestaan velvollinen käsittelemään kaikkia saamiaan tietoja koskien Plato Groupin liiketoimintaan, tuotteita ja/tai palveluita luottamuksellisina.

6.3 Koskien tuotekehityssopimusta, tuotteiden käyttöä myynninedistämiseen, tuotekehityssopimusten konsultointia, käytettävien tavaroiden esittelyä, mittavia hankkeita painettujen tai ei-painettujen tuotteiden kanssa, kansallisia tai kansainvälisiä markkinatutkimuksia koskien erityisiä tuotteita tai tuotteita, joita Plato Group ei ole määritellyt: asiakas on velvollinen kaikissa tapauksissa, jotka eivät johda Plato Groupin tuotteiden tilaukseen, maksamaan Plato Groupille suoritetusta työstä osaspuolien sopiman tuntipalkkion tai sen puuttuessa Plato Groupin vakiopalkkion.

 

7. Artikla Tuotteiden tarkastus

7.1 Tarkastuksista on sovittu asiakkaan kanssa, tarkastukset suoritetaan sovittujen menetelmien, toimenpiteiden ja ajanjaksojen mukaisesti, tai niistä sovitaan erikseen, tai niiden puuttuessa noudatetaan Plato Groupin yleisiä tarkastusmenetelmiä, toimenpiteitä ja ajanjaksoja. Jos viivästymiset johtuvat asiakkaasta, Plato Group voi määrittää toimitusten ajanjaksot.

7.2 Jos Plato Group on ilmoittanut asiakkaalle sovitun ajan puitteissa vähintään hyvissä ajoissa tarkastuksen ajankohdasta, ja asiakas ei vastaa tähän kutsuun 14 päivän sisällä, tuotteiden (palveluiden) katsotaan olevan hyväksytyt.

7.3 Plato Groupin on saatava mahdollisuus neuvotella asiakkaan kanssa hänen tarkastusta tai testiä koskevista kommenteista ja väitteistä, ennen kuin asiakas voi hylätä tai palauttaa tuotteet ja/tai palvelut. Asiakkaan on tarkastuksen jälkeen kirjallisesti esitettävä kommentit ja väitteet Plato Groupille koskien toimitettuja tuotteita ja/tai palveluita. Jos Plato Group ei ole 14 päivän sisällä tarkastuksesta vastaanottanut kirjallisesti kommentteja tai väitteitä, asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimitetut tuotteet.

 

8. Artikla Toimitukset ja toimitusaika

8.1 Sovittuja toimitusaikoja ei koskaan tule pitää takarajoina ellei muusta ole sovittu. Jos toimitus viivästyy, Plato Groupin on ilmoitettava siitä kirjallisesti ja annettava uusi, toteuttavissa oleva toimitusaika.

8.2 Toimitusaika alkaa seuraavina ajankohtina:

a. sopimuksen voimaantulo

b. päivä, jolloin Plato Group vastaanottaa tarpeelliset asiapaperit, tiedot, luvat jne. sopimuksen toteuttamista varten.

c. päivä, jolloin Plato Group vastaanottaa mahdollisen, sopimuksen mukaisen etukäteismaksun.

d. päivä, jolloin painonäyte hyväksytään.

8.3 Plato Group pidättää itselleen oikeuden, jos tuotteet on valmistettu tai koottu erityisesti asiakkaan tarpeita vastaaviksi, laskuttaa enintään 10 % enemmän tai vähemmän yllä sovitusta määrästä.

8.4 Plato Group voi lähettää tuotteet osamaksulla, ja jokainen osamaksu voidaan maksaa erikseen.

8.5 Ellei kirjallisesti ole muuta sovittu, huolimatta aikaisempien hintojen ehdoista, Plato Groupin hinnat ovat ex works, varastosta tai muusta nimetystä paikasta (Ex Works), ilman alv:tä ja vakuutusta.

8.6 Ellei kirjallisesti ole muuta sovittu, tuotteiden toimitus tapahtuu ex works, Plato Groupin varastosta tai muusta nimetystä paikasta (Ex Works). Plato Group on toimittanut tuotteet ja asiakas on hyväksynyt ne, kun tuotteet on luovutettu asiakkaalle ja/tai kun tuotteet on lastattu kuljetusajoneuvoon.

8.7 Aika, jolloin tuotteet on asetettu asiakkaalle ex works varastoon tai muuhun nimettyyn paikkaan (Ex Works), on toimitusaika, jolloin vastuu tuotteista siirtyy Plato Groupilta asiakkaalle.

8.8 Jos asiakas kieltäytyy vastaanottamasta toimituksen, riskivastuu tuotteista siirtyy välittömästi asiakkaalle ja Plato Group voi vaatia niistä maksun välittömästi. Plato Group varastoi tuotteet asiakkaan kustannuksella ja vastuulla seuraavaan ilmoitukseen asti.

8.9 Ellei kirjallisesti ole muuta sovittu, asiakas vastaa kuljetuksesta ja sen kustannuksista. Kuljetusyritys on selvästi vaatinut, että kaikissa laivauspapereissa on ilmoitettava, että kuljetuksen aikana ei ole tapahtunut mitään vaurioita, jolloin Plato Group vastaa kuljetuksesta ja sen kustannuksista.

8.10 Ellei kirjallisesti ole muuta sovittu, Plato Group valitsee kuljetustavan ja ajoneuvon parhaan kykynsä mukaan, mutta ei ole kuitenkaan vastuullinen valinnasta. Asiakas maksaa kuljetuskulut.

8.11 Toimitus asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen on mahdollinen vain, jos osapuolet ovat sopineet etukäteen kirjallisesti lisäkustannuksista ja ehdoista.

8.12 Plato Group päättää pakkaus-, kuljetus-, laivaustavasta jne., elleivät osapuolet ole kirjallisesti sopineet muusta, Plato Group ei kuitenkaan ole vastuussa siitä eikä vastaa vahinkojen korvaamisesta.

8.13 Jos Plato Group toimittaa asiakkaalle näytteitä, asiakas voi palauttaa näytteet vahingoittumattomina, alkuperäispakkauksessaan 14 päivän sisällä vastaanottamisesta Plato Groupille, minkä jälkeen lasku hyvitetään.

8.14 Jos Plato Group esittelee tai toimittaa mallin, näytteen tai esimerkin, ne ovat vain esimerkkejä, toimitetut tuotteet voivat erota näytteestä, mallista tai esimerkistä. 7. artiklan säännöt ovat mutatis mutandis

8.15 Jos asiakas ei ole noutanut tuotteita toimitusajan umpeutumisen jälkeen, ne varastoidaan asiakkaan käyttöön hänen vastuullaan ja kustannuksellaan. Plato Group ei luovuta tuotteita asiakkaalle, ennen kuin asiakas on maksanut kuljetuksesta ja varastoinnista johtuvat kulut. Jos asiakas ei ole noutanut tuotteita 30 päivän kuluessa alkuperäisestä toimitusajankohdasta, Plato Groupilla on oikeus lähetettyään asiakkaalle vaatimuksen, löytää tuotteille toinen ostaja. Asiakas ei voi tässä tilanteessa asettaa Plato Groupille mitään vaatimuksia. Asiakas saa hyvityksen tuotteista, josta aiheutuneet kulut on vähennetty, ottamatta huomioon Plato Groupin oikeutta vaatia täysi maksu sovitusta hinnasta.

 

9. Artikla Painettujen tuotteiden toimitus

9.1 Jos sopimus koskee sellaisten tuotteiden myyntiä ja toimitusta, jotka tulee erityisesti valmistaa tai koota asiakkaan toiveiden mukaisesti, asiakkaan on toimitettava välittömästi hyvälaatuiset jäljennettävät materiaalit ja logot.

9.2 Plato Group on ainoastaan velvollinen lähettämään painonäytteen asiakkaan hyväksyttäväksi etukäteen, jos siitä on kirjallisesti mainittu sopimuksessa. Vastaavasti Plato Group on velvollinen lähettämään painonäytteen vähintään neljä viikkoa sopimuksen solmimisesta ja jäljennettävien materiaalien vastaanottamisesta.

9.3 Kaikki painatusta koskevat kustannukset laskutetaan erikseen sopimuksessa määritetyn hinnan mukaisesti, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Nämä kustannukset on esitettävä asiakkaan laskussa.

 

10. Artikla Valitukset

10.1 Asiakas on velvollinen tarkastamaan tuotteet toimituksen yhteydessä. Asiakkaan on muiden seikkojen lisäksi tarkastettava, että toimitettujen tuotteiden laatu ja määrä vastaavat sopimusta.

10.2 Asiakkaan on toimitettava kirjalliset valitukset koskien näkyviä virheitä Plato Groupille 8 päivän sisällä tuotteiden toimituksesta.

10.3 Ei-näkyviä virheitä koskevat valitukset tulee toimittaa kirjallisesti 8 päivän sisällä havaitsemisesta kolmen kuukauden sisällä toimituksesta, minkä jälkeen valituksen katsotaan vanhentuneen.

10.4 Valitukset koskien laskutussumma tulee toimittaa Plato Groupille kirjallisesti 8 päivän kuluessa laskutuspäivästä, minkä jälkeen valituksen katsotaan vanhentuneen.

10.5 Plato Group ei hyväksy valituksia koskien määriä, volyymeja ja/tai johtuen asiakkaan virheellistä tilausta.

10.6 Asiakkaan on annettava Plato Groupille mahdollisuus varmistaa valituksen aiheellisuus.

10.7 Tuotteet, jotka Plato Group toteaa virheellisiksi joko vaihdetaan tai ostohinta hyvitetään maksutta samalla, kun mahdolliset lisäkorvaukset suljetaan pois.

10.8 Tuotteet saa palauttaa vasta, kun Plato Group on hyväksynyt valituksen kirjallisesti, mutta asiakkaan vastuulla ja kustannuksella ilman velvollisuuksia Plato Groupille.

 

11. Artikla Omistuksenpidätys

11.1 Jos asiakas ei ole täysin noudattanut Plato Groupin ehtoja toimitettujen tuotteiden kohdalla, kappaleen 4 kohdan 16 ja Tanskan lainsäädännön luottosopimusta koskevan kappaleen 10 mukaisesti, Plato Group säilyttää omistuksen ja asiakas on vastuussa kustannuksista ja riskeistä. Sellaisessa tapauksessa asiakas pitää tuotteet, kunnes se on täysin täyttänyt Plato Groupin asettamat ehdot.

11.2 Niin kauan kuin tuotteiden omistus ei ole siirtynyt asiakkaalle, hänellä ei ole oikeutta siirtää tai vuokrata tuotteita tai kuormittaa niitä turvaoikeuksilla, ellei kyse ole normaalista liiketoiminnasta, josta on kirjallisesti sovittu Plato Groupin kanssa. Siinä tapauksessa asiakas asettaa vaatimukset kolmannelle osapuolelle ja toimittaa luovutusasiakirjan pyydettäessä Plato Groupille. Plato Group voi halutessaan pyytää, että se pidetään julkistamattomana.

11.3 Jos asiakas ei noudata maksuehtoja, hän on velvollinen ilman erityistä ilmoitusta siirtämään ne Plato Groupille välittömästi Plato Groupin pyynnöstä. Plato Groupin ja sen työntekijöiden on sen jälkeen voitava päästä asiakkaan luokse ja siirtää tuotteet takasin itselleen.

11.4 Asiakkaan on huolehdittava, siitä, että omistuksenpidätys sujuu Plato Groupin etujen mukaisesti. Asiakas on velvollinen korvaamaan mahdollisen sopimussakon ja esittämään korvausvaatimuksen vakuutuksenantajalleen, jos Plato Group pyytää sitä.

 

12. Artikla Maksu

12.1 Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu ja kuitenkaan rajoittamatta seuraavan kappaleen ehtoja, maksut Plato Groupille on suoritettava 14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä - käteisellä tai pankkisiirrolla - joiden ehtoja pidetään eräpäivänä. Jos asiakas ei nouda tuotteita tai valitukset eivät vaikuta maksuehtoihin.

12.2 Ellei muusta ole selvästi sovittu, kaikki asiakkaan suorittamat maksut kuitataan ensin kustannuksien mukaan, sen jälkeen korkojen mukaan ja lopuksi maksamattomien laskujen mukaan.

12.3 Minkään muunlainen maksujen selvitys ei ole sallittu ellei siitä ole sovittu kirjallisesti.

12.4 Plato Group voi milloin tahansa, harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta riittävän etukäteismaksun ja varmuuden, maksuehtojen suorittamisesta ennen toimitusta, Plato Groupilla on oikeus keskeyttää lisätoimitukset, jos asiakas ei noudata vaatimuksia myös siinä tapauksessa, kun toimitusajasta on sovittu, ottamatta huomioon Plato Groupin oikeutta vaatia korvaus sopimuksen suorittamisen tai suorittamatta jättämisen aiheuttamista vahingoista.

12.5 Jos asiakas ei maksa sovittuun eräpäivään mennessä, hän on automaattisesti velvollinen maksamaan lakisääteisen koron Plato Groupille kappaleen 5 mukaisen Tanskan korkolain jos kysymyksessä on asiakas/kuluttaja ja kappaleen 6 mukaisen Tanskan korkolain jos kyseessä on kauppasopimus kappaleen mukaan.
12.6 
Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki muut perintäkulut Plato Groupille. Perintäkulut, jotka asiakas/kuluttaja on velvollinen korvaamaan, määritetään Tanskan lainsäädännön mukaan. Perintäkulut yritykselle, joka ei ole luonnollinen henkilö tai yksityisyrittäjä, on 15 % kokonaissummasta vähimmäiskorvauksen ollessa 150 euroa.

12.7 Kaikki Plato Groupin saatavat asiakkaalta erääntyvät välittömästi ja on maksettava, jos asiakas on laiminlyönyt seuraavien syiden vuoksi: selvitystila, konkurssi tai konkurssihakemus, asiakas on suostunut lainmukaiseen velkasaneeraukseen luonnollisten henkilöiden velansaneerauslain mukaisesti (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), asiakas on holhouksen alainen, ulosmittaus tai (väliaikainen) asiakkaan maksujen lyhennysvapaus.

12.8 Laskuun tehtävät muutokset (laskutusosoite, viite, yritys, y-tunnus yms.) laskutuksen jälkeen ovat maksullisia. Muutoskulut ovat 25€.

 

13. Artikla Velvollisuus

13.1 Lukuun ottamatta Plato Groupin johdon ja alaisten vakavaa välinpitämättömyyttä tai vahingon tuottamusta, Plato Group on vastuussa vain kustannuksista, vahingoista tai koroista, jotka johtuvat Plato Groupin edellä mainittujen henkilöiden tai alaisten välinpitämättömyydestä tai toiminnasta, tai Plato Groupin työntekijän toiminnasta sopimuksen yhteydessä, joka ei ylitä Plato Groupin toimittamien tuotteiden/palveluiden laskun summaa liittyen syntyneisiin vahinkoihin.

13.2 Plato Group ei ole vastuussa asiakkaan ja/tai kolmannen osapuolen kärsimistä ansiomenetyksistä tai muista välillisistä vahingoista.

13.3 Jos asiakas myy uudestaan, toimittaa, panttaa tuotteita/palveluita, vaikka Plato Group on ilmoittanut hänelle epäilevänsä tuotteiden/palveluiden laatua, tai jos asiakas siirtää ne tai asettaa ne muulla tavalla joko ilmaiseksi tai ei, joko käyttöön tai ei, asiakas on velvollinen hyvittämään Plato Groupille kolmannen osapuolen korvausvaatimukset koskien vahinkoja, kun Plato Groupin tuotteita/palveluja on toimitettu toiselle osapuolelle.

13.4 Asiakas on velvollinen korvaamaan Plato Groupille kustannukset ja vahingot, jotka Plato Group voi aiheuttaa, koska kolmannet osapuolet asettavat korvausvaatimuksen tapauksessa, jossa velvollisuus asiakasta kohtaan näiden yleisten ehtojen mukaan on pois suljettu.
13.5 Kaikki näiden yleisten ehtojen lausekkeet ja erityisesti Plato Groupin velvollisuuden pois sulkeminen ja rajoittaminen ja koskien Plato Groupin korvauksia kolmannen osapuolen vaatimusten suhteen, on myös sovittu Plato Groupin työntekijöiden tai kolmansien osapuolien hyväksi, joiden toiminnasta tai laiminlyönnistä Plato Group voi olla vastuussa.
13.6 Jos ei muuta ole kirjallisesti sovittu, kaikki sopimuksen ja näiden yleisten ehtojen mukaiset lailliset vaatimukset raukeavat yhden vuoden jälkeen toimitusajankohdasta.

 

14. Artikla Force majeure

14.1 Osapuolen laiminlyönti sopimuksen toteuttamisen yhteydessä, josta laiminlyönyt osapuoli ei voi olla vastuussa, sopimuksen toteutus tai suuri osa sen toteutuksesta keskeytetään. Osapuolten on ilmoitettava toisilleen sellaisesta tilanteesta mahdollisimman nopeasti. Vain, jos keskeytys on kestänyt 3 kuukautta tai kun sen ilmoitettu kestävän vähintään kolme kuukautta, jokaisen osapuolen on voitava irtisanoa sopimus kokonaan tai osittain välittömästi kirjatulla kirjeellä, ilman että osapuolet ovat velvollisia maksamaan korvauksia toisilleen vahingoista, asiakkaan on kuitenkin maksettava Plato Groupille jo toimitetuista tuotteista ennen sopimuksen irtisanomista.

14.2 Plato Group ei ole vastuussa seuraavissa tapauksissa, mutta ei rajoitu:

a. luonnonkatastrofien ja/tai myrskyn aiheuttamat vahingot

b. sota, sodan uhka ja/tai muu aseellinen konflikti mukaan lukien terrorismi tai uhka Hollantia ja/tai muita maita kohtaan, minkä vuoksi raaka-aineiden toimitus estyy.

c. lakot, pakotettu liiketoiminnan lopettaminen, kolmannen osapuolen aiheuttamat kapinat tai muu epäjärjestys ja/tai raaka-aineiden toimitus on estetty.

d. tavaroiden menetys tai vahingoittuminen kuljetuksen yhteydessä

e. yhden tai useamman työntekijän sairastuminen, ja heidän tilalleen on vaikea löytää sijaista

f. lailliset tai hallinnolliset toimenpiteet, jotka estävät toimitukset, tuonti- ja vientikiellot

g. toimituskielto tai toimituksen estäminen järjestöjen, instituutioiden, ryhmien tai yhteistyösopimusten perusteella, joiden jäsen Plato Group on tai osa niistä

h. kulkuneuvojen, valmistuslaitteiden tai virtalähteen viat tai häiriöt

i. tulipalot Plato Group-yrityksessä

j. alihankkijoiden epäsäännölliset toimitukset Plato Groupille

k. tavara-, raaka-aine-, ja/tai energiatoimitusten keskeytyminen

14.3 Huomioon ottamatta muita oikeuksia force majeure -tilanteessa, Plato Groupilla on oikeus oman harkintansa mukaan pysäyttää asiakastilauksen täytäntöönpanon tai irtisanoa sopimus ilman oikeudellisia toimia, ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti.

14.4 Jos Plato Group on forte majeure -tilanteessa jo osittain suorittanut velvollisuutensa, asiakkaan on maksettava toimitetusta osasta Plato Groupille.

 

15. Artikla Irtisanominen

15.1 Sopimus päättyy sen suorittamisen jälkeen tai osapuolien sopimana ajankohtana.

15.2 Jos asiakas ei ole suorittanut laskujen maksua eräpäivään mennessä tai ei muulla tavalla ole noudattanut velvollisuuksiaan Plato Groupia kohtaan, Plato Groupilla on oikeus, kirjallisen muistutuksen jälkeen 14 päivän sisällä, ellei sopimuksesta tai yleisistä ehdoista käy selvästi esille noudattamisen takarajaa, irtisanoa sopimus kuitenkaan rajoittamatta Plato Groupin oikeutta kustannusten, vahinkojen ja korkojen täydelliseen korvaukseen.

15.3 Plato Groupilla on sama lupa kuten artiklassa 15.2, kuitenkin ilman ilmoitusta maksun laiminlyönnistä, jos asiakas on anonut väliaikaista kilpailukieltoa tai sen konkurssia on haettu tai sen tavarat on kiinnitetty sen liiketoimen keskeyttämisen tai konkurssin vuoksi, tai jos asiakkaan luottokelpoisuus on Plato Groupin mielestä heikentynyt.

 

16. Artikla Teollisuus- ja tekijänoikeuksien suojelu

16.1 Kaikki informaatio, sanojen laajimmassa merkityksessä, sisältäen mutta ei rajoittaen liiketoimet, jotka keskittyvät tietyn typpisiin Plato Groupin tuotteita/palveluita koskevaan liiketoimintaan (työprosessi ja hinnoittelu), jotka Plato Group on luovuttanut asiakkaalle neuvottelujen tai sopimuksen yhteydessä, ovat täysin henkilökohtaisia ja luottamuksellisia.

16.2 Jos osapuolten väliset neuvottelut eivät johda sopimukseen, asiakkaalla ei ole lupa käyttää millään tavalla Plato Groupin antamia tietoja, sanojen laajimmassa merkityksessä, ja asiakkaan on palautettava kaikki tiedot ja tietovälineet sanojen laajimmassa merkityksessä, sekä kuvat, piirustukset, luonnokset, valokuvat, prototyypit, mallit, moodboardit jne. Plato Groupille mahdollisimman pian ja välittömästi tuhota kaikki kopiot.

16.3 Kaikki tekijänoikeudet koskien Plato Groupin laatimia asiapapereita kuten esim. piirustukset, luonnokset, kaaviot, näytteet, työkalut, valokuvat, designit, työskentelytavat, esitykset, konsultointi, kuvat, prototyypit, mallit, moodboardit, painotuotteet, tiedostot, verkkosivustot, esitteet, kuvastot jne., joita Plato Group on käyttänyt, pysyvät sen fyysisessä ja henkisessä omistuksessa myös silloin, jos ne on tehty asiakasta varten ja riippumatta asiakkaan tai kolmannen osapuolen osasta niiden toteuttamisessa, asiakas ei saa ilman Plato Groupin myöntämää kirjallista lupaa käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin Plato Groupin ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseen.

16.4 Poiketen näiden yleisten ehtojen muista ehdoista Plato Group pidättää itselleen oikeudet ja valtuudet, että Plato Group noudattaa tekijänoikeuslakia.

16.5 Edellä mainittujen tekijänoikeuksien harjoittaminen mukaan lukien julkaisu, siirrot, jäljennös, tiedon jakelu sanan laajimmassa merkityksessä, sekä ennen että sopimuksen toteutuksen jälkeen, ovat yksinomaan ja ainoastaan Plato Group oikeus.

16.6 Asiakkaan on hyvitettävä Plato Groupille kolmannen osapuolen vaatimukset asiakkaan tavaroista koskien tekijänoikeuksia viitaten edelliseen kappaleeseen.

16.7 Plato Groupin on annettava asiakkaalle käyttäjälisenssi sopimuksen mukaisesti.

16.8 Siitä hetkestä lähtien, kun tuotteet, designit, työskentelytavat, esitykset, konsultoinnit, formaatit, kuvat, piirustukset, luonnokset, valokuvat, prototyypit, mallit, moodboardit, painotuotteet, tiedostot, verkkosivustot, esitteet, kuvastot jne. on toimitettu, Plato Groupilla on lupa käyttää niitä Port-foliossaan, julkaisuissaan ja myynninedistämisessään sekä esitellä niitä näyttelyissä.

 

 

17. artiklan ehdot ovat voimassa vain, jos Plato Group solmii (etä) sopimuksen asiakkaan/kuluttajan kanssa ja ovat lisä tai korvaavat yleisten ehtojen ehtoja.

 

17. Artikla Kuluttajalauseke

17.1 Jos Plato Group myy ja/tai toimittaa tuotteita tai palveluita asiakkaalle/kuluttajalle, tietyt yleiset ehdot ja määritykset eivät ole voimassa vaan niiden sijasta noudatetaan mukautettuja ehtoja. Koskee erityisesti seuraavia ehtoja. Näiden yleisten ehtojen termeillä on seuraavat merkitykset:

 • "Jäähtymisaika": 14 päivää, jonka aikana asiakas/kuluttaja voi käyttää peruutusoikeuttaan ilmoittamatta syytä siihen, vaikka sopimuksen mukaiset tuotteet on toimitettu asiakkaan/kuluttajan määritysten mukaisesti.
 • "Peruutusoikeus": asiakkaalla/kuluttajalla on oikeus peruuttaa etäsopimus jäähtymiskauden sisällä.

 

17.2 Tarjous

 1. 1.     Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista ja niiden ominaisuuksista. Kuvauksen on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta asiakas/kuluttaja saa hyvän käsityksen tarjouksesta. Ilmeiset erehdykset tai virheet tarjouksessa eivät sido Plato Groupia.
 2. 2.     Tarjoukset sisältävät tietoa, joista asiakas/kuluttaja saa selville tarjouksen hyväksymiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Koskee erityisesti:
 • tuotteiden ja/tai palveluiden kokonaishinta;
 • mahdolliset lisärahdit, -toimituskulut tai -postituskulut;
 • sopimuksen toteuttamistapa ja siihen liittyvät toimenpiteet;
 • tarjouksen hyväksymisaika tai aika, jonka aikana Plato Group takaa tarjotun hinnan;
 • maksu, toimitus, suoritus, Plato GroupIN tarvitsema aika voidakseen toimittaa tavarat tai palvelut;
 • kustannukset koskien etäviestintää sopimuksen toteuttamisen yhteydessä, kun ne eivät ole perushintoja;
 • tapa, millä asiakas/kuluttaja voi tarkistaa tarvittaessa tai saada sopimusta koskevaa tietoa ennen sopimuksen toteuttamista;
 • kielet, tanskan lisäksi, joilla sopimus voidaan toimittaa.

 

17.3 Sopimus

 1. 1.     Sopimus on tehty, kappaleen 4 ehtojen mukaisesti sillä hetkellä, kun asiakas/kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen.
 2. 2.     Jos asiakas/kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, Plato Group vahvistaa välittömästi tarjoushyväksynnän vastaanoton sähköisesti. Niin kauan kuin Plato Group ei ole vahvistanut tilausta, asiakas/kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen.
 3. 3.     Plato Group voi oikeudellisen kehyksen puitteissa tarkistaa, pystyykö asiakas/kuluttaja täyttämään maksuehdot sekä kysellä muita tietoja, jotka ovat etäsopimuksen kannalta tärkeitä seikkoja. Jos Plato Group haluaa saamiensa tietojen perusteella kieltäytyä sopimuksesta, sillä on oikeus niiden syiden perusteella hylätä tilaus tai tilauspyyntö tai asettaa tilaukselle erityiset ehdot.
 4. 4.     Plato Group lähettää sopimusta varten seuraavat yksityiskohtaiset tiedot asiakkaalle/kuluttajalle kirjallisesti siten, että se voidaan tallentaa helposti saatavilla olevaan ja pysyvään mediaan ja/tai vahvistaa ohje:
 • kaikki näiden yleisten ehtojen kohdan 2 artiklassa 17.2 mainitut tiedot, ellei tietoja jo ole toimitettu asiakkaalle/kuluttajalle ennen sopimuksen päättymistä;
 • Plato Groupin toimipaikan osoite, jonne asiakas/kuluttaja voi lähettää valitukset;
 • tiedot takuusta ja olemassa olevasta palvelusta sopimuksen päättämisen jälkeen.
 1. 5.     Yleisten ehtojen artikla 3.2 ei ole enää käytössä tai yllä mainittu ehto koskee, oikeudellisen kehyksen puitteissa, yleisten ehtojen artiklaa 3, jos Plato Group päättää etäsopimuksesta asiakkaan/kuluttajan kanssa.

 

17.4 Hinnat

 1. 1.     Tarjouksen voimassaolon aikana tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei nosteta paitsi, jos hintamuutokset eivät johdu arvonlisäveron muutoksesta.
 2. 2.     Jos hinnat nousevat 3 kuukauden sisällä sopimuksesta, asiakkaalla/kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus.
 3. 3.     Yllä mainitut ehdot ovat lisä yleisten ehtojen 4. artiklaan, jos Plato Group tekee etäsopimuksen asiakkaan/kuluttajan kanssa.

 

17.5 Toimitus

 1. 1.     Asiakkaan/kuluttajan Plato Groupille ilmoittama osoite on toimitusosoite.
 2. 2.     Plato Group laatii hyväksytyt ohjeet vähintään 30 päivän sisällä, ellei pitemmästä toimitusajasta ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos kaikkia ohjeita ei voida toimittaa kokonaan tai osittain, asiakas/kuluttaja saa siitä ilmoituksen viimeistään 30 päivän kuluttua ohjeen asettamisesta. Asiakkaalla/kuluttajalla on siinä tapauksessa oikeus irtisanoa sopimus maksutta ja hänellä on oikeus korvaukseen sen jälkeen, kun hän on lähettänyt muistutuksen Plato Groupille.
 3. 3.     Aikaisemman kappaleen mukaisen irtisanomisen kohdalla Plato Group palauttaa asiakkaan/kuluttajan suorittaman maksun mahdollisimman pian, vähintään 30 päivän kuluessa irtisanomisesta.
 4. 4.     Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on Plato Groupin vastuulla, kunnes asiakkaan/kuluttajan tai aikaisemmin määrätyn edustajan toimitusaika on ilmoitettu Plato Groupille, ellei muuta ole sovittu. Jos asiakas/kuluttaja valitsee kuljetusyrityksen, Plato Groupin riskivastuu siirtyy kuljetusyritykselle tai asiakkaalle/kuluttajalle, kun tuote on luovutettu kuljetusyritykselle.
 5. 5.     Yleisten ehtojen artiklat 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 ja 8.11 eivät ole enää käytössä tai yllä mainittu ehto on näiden yleisten ehtojen artiklan 8 lisä, jos Plato Group päättää etäsopimuksesta asiakkaan/kuluttajan kanssa.

 

17.6 Peruutusoikeus

 1. 1.     Perusperiaate on, että Plato Groupin tuotteet noudattavat sopimusta ja ovat hyvät. Asiakkaan/kuluttajan oikeudet.
 2. 2.     Kun tuotteita ja/tai palveluita ostetaan etätilauksena, asiakas/kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen 14 päivän kuluessa ilman perusteluja. Tämä jäähtymisaika alkaa: (a) seuraavana päivänä, kun asiakas/kuluttaja (tai asiakkaan/kuluttajan Plato Groupille ilmoittama henkilö) on vastaanottanut tuotteen, tai (b) kun asiakas/kuluttaja (tai tarkoitukseen määrätty kolmas osapuoli) on vastaanottanut viimeisen tuotteen, jos asiakas/kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa tilauksessa ja jotka on toimitettu erikseen, tai (c) päivä, jolloin asiakas/kuluttaja (tai tarkoitukseen määrätty kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusyritys) on vastaanottanut viimeisen toimituksen, jos toimitus tapahtuu useissa erissä. Peruutusoikeus voidaan ottaa selville jo ennen toimitusta.
 3. 3.     Asiakkaan/kuluttajan peruutusoikeus ei koske tuotteita, jotka Plato Group on valmistanut asiakkaan/kuluttajan erityistoiveiden mukaisesti ja joita ei voida sen vuoksi palauttaa. Ehto on 9. artiklan lisä koskien painettujen tuotteiden toimitusta.
 4. 4.     Peruutusoikeus ei ole mahdollinen palvelusopimuksen kohdalla, jos Plato Group on jo aloittanut työn saatuaan luvan tai asiakkaan/kuluttajan pyynnöstä ennen jäähtymisajan takarajaa, tai jos asiakas/kuluttaja on ilmoittanut luopuvansa peruutusoikeudesta heti, kun Plato Group on täyttänyt sopimuksen. Jos sopimus liittyy palveluihin, peruutusoikeus on voimassa 14 päivän ajan sopimuksen hyväksymisestä.
 5. 5.     Jäähtymisajan aikana asiakkaan/kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja muita toimitettuja tuotteita varoen. Hän saa purkaa tai käyttää tuotetta vain sen verran, että hän pystyy päättämään, haluaako hän pitää tuotteen. Asiakkaan/kuluttajan on voitava nähdä tuote ja sen toiminto siten, että pakkaus voidaan poistaa. Asiakas/kuluttaja on oikeutettu vain pienempään korvaukseen, jos tuotetta on jäähtymisajan kuluessa käsitelty tavalla, joka on ollut tarpeetonta tuotteen arvioinnin kannalta.
 6. 6.     Asiakas/kuluttaja, joka haluaa käyttää palautusoikeutta, on velvollinen ilmoittamaan siitä Plato Groupille hyvissä ajoin.
 7. 7.     Plato Group vahvistaa välittömästi ilmoituksen vastaanottamisesta asiakkaalle/kuluttajalle, edellisen kappaleen mukaan.
 8. 8.     Jos asiakas/kuluttaja käyttää palautusoikeutta, hänen on palautettava tuote lisätarvikkeineen - mahdollisuuksien mukaan - alkuperäisessä kunnossa Plato Groupille 14 päivän kuluessa siitä, kun hän ilmoitti haluavansa käyttää palautusoikeutta Plato Groupin ohjeiden mukaisesti, tai asiakkaan/kuluttajan on todistettava, että tuote on palautettu Plato Groupin antamien ohjeiden mukaisesti.
 9. 9.     Jos asiakas/kuluttaja käyttää palautusoikeutta, hän vastaa vain tuotteen palautuskustannuksista.
 10. 10.   Plato Group palauttaa 14 päivän kuluessa ostohinnan (sis. toimituskulut) asiakkaan/kuluttajan tekemästä ilmoituksesta, jos asiakas/kuluttaja on jo maksanut. Palautus suoritetaan samalla tavalla kuin aikaisemmin.
 11. 11.   Jos asiakas/kuluttaja ei käytä peruutusoikeutta jäähtymisajan kuluessa, sopimus on lopullinen.
 12. 12.   Yleisten ehtojen artiklat 3.2, 5.1, 10.2 ja 10.3 eivät ole enää käytössä tai yllä mainittu ehto on näiden yleisten ehtojen artikloiden 3, 5 ja 10 lisä, jos Plato Group päättää etäsopimuksesta asiakkaan/kuluttajan kanssa.

 

17.1.1     Plato Group - TIEDOT

 1. 1.             Yrityksen nimi: Plato Group ApS
 2. 2.             Osoite: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S, Danmark
 3. 3.             Sähköposti: info@platogroup.eu
 4. 4.             ALV-tunnus: DK33357915

 

17.7.2     IGO - TIEDOT

 1. 1.             Yrityksen nimi: Plato Group ApS
 2. 2.             Kauppanimi: IGO
 3. 3.             Osoite: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S, Danmark
 4. 4.             Puhelinnumero: +45 32 72 00 72
 5. 5.             Sähköposti: info@igopromo.fi
 6. 6.             ALV-tunnus: DK33357915

 

17.7.3     Promotiv - TIEDOT

 1. 1.             Yrityksen nimi: Plato Group ApS
 2. 2.             Kauppanimi: Promotiv
 3. 3.             Osoite: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S, Danmark
 4. 4.             Puhelinnumero: +358 9 42450665
 5. 5.             Sähköposti: sales@promotivnordics.com 
 6. 6.             ALV-tunnus: DK33357915

 

17.7.4     Compacon - TIEDOT

 1. 1.             Yrityksen nimi: Plato Group ApS
 2. 2.             Kauppanimi: Compacon
 3. 3.             Osoite: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S, Danmark
 4. 4.             ALV-tunnus: DK33357915

 

17.7.5     Heroes of Print - TIEDOT

 1. 1.             Yrityksen nimi: Plato Group ApS
 2. 2.             Kauppanimi: Heroes of Print
 3. 3.             Osoite: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S, Danmark
 4. 4.             ALV-tunnus: DK33357915

 

17.7.6     Brabantia Asten - TIEDOT

 1. 1.             Yrityksen nimi: Plato Group ApS
 2. 2.             Kauppanimi: Brabantia Asten
 3. 3.             Osoite: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S, Danmark
 4. 4.             ALV-tunnus: DK33357915

 

18. Artikla Sopimussakkolauseke

18.1 Mikä tahansa yleisten ehtojen artikloiden 7.1, 10.8 ja 11.2 rikkomus tai niiden sisältämien määräysten noudattamatta jättäminen velvoittaa asiakkaan maksamaan sakkoja Plato Groupilla, ilman ennakkoilmoitusta tai ilman oikeudellisia toimia välittömästi maksamaan 950 euroa rikkomusta kohden, joka on peruuttamaton sekä 100 euroa jokaiselta rikkomuspäivältä ilman oikeudellisia toimia, ja Plato Groupilla on oikeus saada täysi korvaus asiakkaan tekemistä rikkomuksista.

 

19. Artikla Lainsäädäntö ja tuomioistuin

19.1 Kaikki neuvotteluissa ja sopimuksissa Plato Groupin kanssa noudatetaan Tanskan lainsäädäntöä.

19.2 Kaikki asiakkaan ja Plato Groupin väliset riidat selvitetään Kööpenhaminan tuomioistuimessa, ellei jokin muu tanskalainen tuomioistuin ole kompetentti.

Wienissä 11. huhtikuuta 1980 tehtyä kauppaa koskevaa Wienin yleissopimusta (CISG) noudatetaan.

19.4 Nämä yleiset ehdot on laadittu tanskan kielellä. Näiden ehtojen tanskankielinen teksti on kokonaisuudessaan sitova. Jos kiistaa syntyy eri tulkinnoista, tanskankielistä versiota noudatetaan.

 

Versio 20180822

Jos sinulla on kysyttävää, tai tarvitset apua, ota yhteyttä

09 4245 0665 (tavoitettavissa 9.00-17.00)

LogoTool